tisdag 25 november 2014

Färgsprakande, fantasifulla plagg för alla barn!

Jag syr färgglada och, till stor del, ekologiska barnkläder. Ofta beskrivs mina kläder som ”könsneutrala”, jag förstår vad som menas, men jag värjer mig ändå mot denna beskrivning. Jag vill inte sträva efter att göra ”neutrala” kläder, jag vill sträva efter att bryta stereotypa normer kring kön.
Så här tänker jag: 
Om vi menar att det finns kläder som är ”könsneutrala” så menar vi samtidigt att det finns kläder som inte är det, alltså typiska pojk- och flickkläder. Som det ser ut i dag så är färger indelade efter kön, då vissa färger generellt anses vara manligt kodade och andra kvinnligt kodade. Samma sak med mönster; de ”tuffare” mönstren förväntas bäras av pojkar och de ”snälla” eller ”söta” förväntas bäras av flickor. När samhället är så här stereotypt uppdelat efter kön blir det ju en ganska liten del som kan anses vara ”neutral”, alltså varken manligt eller kvinnligt kodad, därför anser jag att pratet om ”könsneutrala” kläder är begränsande. Jag vill verka för att luckra upp de stereotypa normer som finns kring kön, för att göra det så måste vi utmana dem! (Inte anpassa oss efter dem genom att göra ”neutrala” kläder.) 
Att utmana normer kan göras på flera olika sätt, i mitt skapande har jag valt att använda mig av färgglada tyger och härliga mönster – en lek med färg och form som alla borde ha rätt till, oavsett om vi fötts med snippa eller snopp. Så mycket färggladare världen skulle bli!